Támogatásával  

   

Különleges köszönettel  

  • Rebecca Palm- Schrotternek, az angol nyelvű fordításokért
   

Login  

   

A fotókiállítás megnyitója, mely a rasszizmus és kirekesztés ellen lép fel hatalmas siker

2018. december 13-án került sor a Kultúra és Történelem Házában az „Auch wir sind Europa“c. fotókiállítás ünnepélyes megnyitására.

A kiállítás középpontjában a roma kultúra – mint Európa része- sokszínűsége állt, valamint a Németországban élő fiatal menekültek és a spanyolországi bevándorlók beszámolói álmaikról és integrációjuk folyamatáról az egyes célországokban.

Ez a kiállítás azt kívánja bemutatni, hogy Európát nem a földrajzi határai, hanem sokszínűsége tünteti ki.

Ez a sokszínűség különösen kézzelfoghatóvá vált a projekt termékein és eredményein keresztül, mint például a kedvenc receptekből összeállított szakácskönyv, a képeslapok vagy a háromnyelvű projekthimnusz, melyeket a kiállításon be is mutattunk.

A vendégeket Harke-Schmidt asszony köszöntötte, Kerpen város levéltárosa, mint házigazda, valamint az iskola igazgatója, Strucken asszony, aki beszédében arra a következtetésre jutott, hogy a bevándorlás és az újonnan érkezők integrációja „normális folyamatok“, és ennek következményeképpen a befogadó társadalom gazdagítását jelentik.

Mindezt nemcsak az Erasmus projekt, hanem a Kerpen Gimnáziumban megélt sokszínűség is tükrözi. Seiche asszony, Kerpen városának integrációs megbízottja minden jelenlévőt szívből köszöntött és csodálatát fejezte ki a lelkes diákok felé.

Ezután a hangulat érzelmessé vált: miután a projekthimnuszt (Basta ya!- Elég!) és a romahimnuszt mindenki együtt énekelte egyes résztvevők, diákok és szülők egy mondatban foglalták össze, mit jelent számukra a projekt. A kulcsmondat így hangzott: Mi is Európához tartozunk. „Ezek a pillanatok újra és újra könnyeket csalnak a szemembe“, mondta később Christian Schröer, aki az Integráció tere Kerpenben nevű egyedülálló kezdeményezés alapítója és az Auch WIR sind Sindorf (Mi is Sindorf vagyunk) szomszédság-kezdeményezés alapítója, a kerpeni integráció-fesztivál megálmodója.